دیدار با تاریکی-۳

بدان که حقیقت الوهیت ذات صرف است و وصفش ناشناخته، عقلها و بینش‌ها قادر به شناخت او نیستند و فهم‌ها و فکرها به آن احاطه نیابند تمام بصیرت از ادراکش قاصر و تمام تلاش در شناختنش بی‌فایده … پس برای ما راه و دلیلی به سوی ادراک آن امر جلیل نیست هنگامی که راه مسدود […]

معرفی فیلم

فیلم Oz: The Great and Powerful را تماشا می‌کردم. مدل جدید سرزمین جادویی بدون مرد آهنی و شیر. مرد شعبده‌باز شیادی ناگهان سر از سرزمین اُز در می‌آورد که پس از مرگ پادشاه، میان سه زن سرگردان است. طبق پیشگویی پادشاه، روزی جادوگری از آسمان فرو می‌افتد و سرزمین و مردم اُز را نجات خواهد […]

مخمل بافیات!

البته احسان نراقی مرحوم کجا و نویسنده‌ی این سایت [ملکوت] کجا، ولی این متن را که می‌خواندم یاد مناظره‌ی نراقی و خوئی افتادم در کتاب «آزادی، حق و عدالت»*: «… اما مگر دوستانی که چنین خود را مدافع صلح قلمداد می‌کنند، کوشش برای پایان دادن به جنگی میان ایران و اسراییل دارند؟ مگر میان ایران […]

معرفی فیلم ـ دیکتاتور [قذافی]

«دیکتاتور» محصول ۲۰۱۲ به نویسندگی و بازی  Sacha Baron Cohen و کارگردانی  Larry Charles یک کمدی و از دسته بنجل‌های غربی است که به خوبی پیام حتی انحرافی‌اش را به صحت و سلامت به مخاطبش می‌رساند در مقابل فیلم‌های معناگرای ما که ناگفتنم به. از ظواهر امر پیداست که دیکتاتور همان قذافی است: زنان محافظ. […]