و از زینت‌ها

و چون اسکلت را برآورد و اندام‌ها را بر جای نهاده و عروق و اطناب و اعصاب را بیاراست و با پرده‌هایی مختلف از گوشت و چربی پوشانید، با بزرگترین اندام تن را پوشیده داشت و از گزند برون درون را محفوظ داشت. و در این اندام، آنچه نیاز یک دژ نیرومند است برقرار ساخت […]

و اما شفاعت

این مطلب را از اینجا (+) آورده‌ام که مورد قبول قلبی من است. در باور شخصی من اگر من به حضرت محمد(ص) ایمان دارم و ائمه را پذیرفته‌ام، ایشان الگوی رفتاری من هستند. پس من رفتاری را که مخالف دستورات ایشان است که برابر است با مخالفت با خدا، مرتکب نمی‌شوم خصوصاً گناهان کبیره. و […]

از دوگانگی‌ها

و خدا اندام‌هایی را جفت آفرید که تحلیل‌گر تصفیه‌گر ممیز مولد عملگرای دقیقی هستند: مغز، چشم، لوزتین، غدد تیروئید، پاراتیروئید، تارهای صوتی، ریتین، کلیه‌ها، غدد فوق کلیوی و … دست‌ها و پاها. آنگاه جفت اعظم ـ مغز ـ را بر آن داشت تا سمتی، سمتِ مقابل را تحت فرمان گیرد. باشد که پند گیرند و […]

فانظر کیف کان …

مغز، آن تکه بزرگترش مسئول ادراک و یادگیری و یادسپاری و مرکز اعمال آگاهانه بالاترین عضو بدن است. بالاتر از دماغ و دهان و گوش‌ها. بالاتر از سینه، بالاتر از قلب. بالاتر از شکم. خلفِ چشم. ببین چه می‌بویی چه می‌گویی چه می‌شنوی. ببین در چه فضایی تنفس می‌کنی. قلبت برای که برای چه می‌تپد. […]

یادم که می‌کنی …*

ای صاحب رزق، ایستاده‌ام اندوهگین. مستأصل. سر در گریبان. در حسرت گوشه‌ای از این خوان گسترده. تو با ردایی آبی‌تر از عرش با لبخندی زیباتر از بهار ایستاده‌ای به تماشای اطعام. ای صاحب حکمت، منکرانت برای انکار صیام از علمی استفاده می‌کنند که در برابر علم تو بر صحتِ کتابتت چونان سایه‌ی کم‌نای پرده‌ای است […]

نحن اقرب الیه من حبل الورید

شریان کاروتید یک جاهایی است نرسیده به حنجره. حنجره؟ جایی که تارهای صوتی قرار دارند. جایی که هوای بازدمی به صوت تبدیل می‌شود. هوایی که از سینه برخاسته است. به حنجره که می‌رسد می‌شود زمزمه، ناله، کلمه، جمله، آه. آخ. فریاد. آن‌وقت خدا می‌گوید من از رگِ گردن به شما نزدیکترم. من قبل از تبدیل […]