کیفیت زبان

زبان فارسی کاستی‌های زیادی دارد. یکیش که بیشتر اذیتم می‌کند این است که نمی‌شود برای دعا ازش استفاده کرد. یا تعارف و اینها. شایدم زیستن با زبان نیرومندی مانند ترکی با گستره زبان رسمی غریبه‌ام کرده باشد. در جواب خیلی‌ها  دلم یک کرور دعا و تعارف در پراندن می‌خواهد اما طرف مقابل اصلا ترکی بلد […]

برخورد از نوع اول!

دیشب با آقامون در مورد «نوشتن» صحبت می‌کردیم. به‌اش گفتم چند وقتی است که آنچه در ذهن‌م هست را نمی‌شود [نه که نتوانم] بنویسم. مثلاً این را (+) که خواندم، قصد داشتم در موردش بنویسم که نشد. یا این یکی (+) ــ در مورد مسافرت با قطار ــ که حتی قدیمی‌تر است مرا واداشته بود […]