هر چه می‌خواهی در این درگه بنال

درست وقتی حالم گرفته است و حوصله ندارم کندی‌کراش دو ساعت نامحدود بهم جان می‌دهد. درست مثل همین زندگی مزخرفی که درست وقتی می‌خواهی، وقتی با گریه وقت اذان التماس می‌کنی تمامش کند، زمینت می‌زند و در بدترین شرایط ممکن به طرزی معجزه‌آسا بی‌هیچ خطای حرکتی بلند می‌شوی و تازه جان می‌گیری که ببین! تو […]

آنچه مردان در مورد زنان نمی‌دانند!

خرید کردن، حالِ ما خانم‌ها را خوب می‌کند. این یک مسئله‌ی خیلی خیلی اثبات شده‌ای است؛ حتی اگر قبل از خارج شدن از منزل حالِ پاهاتان خوش نباشد و موقع پایین رفتن از پله‌ها هم با کله بیافتید توی بغل آقاتون و بند اول انگشتِ اشاره‌ی دست چپ‌تان کبود شود، باز هم حال و روزتان […]