دیدار با تاریکی-۲

در وصیتنامه‌ای منصوب به پتر کبیر آمد است: «اگر چه اختلاف مذهب و عقیده که مردم شیعه با مردم سنی دارند از هر لشکر و سلاحی بیشتر کارگر است و برای تأمین مقصود ما و تسلط روسیه بر آنها بهترین وسیله است با این همه بر شما واجب است همواره به هر وسیله‌ای که می‌توانید […]

بچه‌های مدرسه والت إیضاً!

سال اول دبیرستان بودم. خانم حکیمی دبیر زیست‌شناسی‌مان. سر حضور و غیاب همان دومین یا سومین جلسه بود که زد به تیپ و تاپ من. اسم حجازی قبل از اسم من بود. من داشتم تندتند مطلب از بر می‌کردم چون فهمیده بودم دبیر سخت‌گیری داریم. برای همین انگشت اشاره‌ام را کمی بالا گرفته بودم که […]

مردها سر و ته هستند.

یک روزی باشد در سال‌های آخر داشجویی‌ام. آقای برادری برادرزاده، برادران چه فرقی می‌کند؟ با آقای مرادی آمده باشند ایستاده باشند کنار من. صحبت‌شان را بکشانند به اینکه مرد وقتی ازدواج کند معلوم می‌شود اهل کجاست. بعد آقای برادری، برادرزاده، برادران چه فرقی دارد؟ برگردد به من بگوید مثلاً آقای مرادی قرار است تبریزی بشود. […]

ما هم افاضه بفرماییم!

آرزو پیامک فرستاده بود :«ملتی که فارسی صحبت کند، عربی دعا کند، انگلیسی نسخه بنویسد اما به هیچ زبانی فکر نکند عاقبتش همین می‌شود!/محمود دولت آبادی/» جواب دادم ما عاقبت به خیریم چون به ترکی فکر می‌کنیم. نمی‌دانم این سخن گهربار واقعاً از زبان دولت‌آبادی صادر شده است یا نه ولی جمله‌ی ضعیف و ناقصی […]

هنوز هم.

« … اگر تشیع را در بغض نسبت به چند شخصیت تاریخی به نام خلیفه و حبّ چند شخصیت مذهبی به نام امام منحصر بدانیم، البته خیلی از این اعمال را حتی سلطه‌ی مغول بر بغداد و سقوط خلافت عثمانی را به وسیله‌ی حتی صلیبی‌ها برای شیعه پیروزی به شمار می‌آوریم. اما اگر تشیع مکتبی […]

میزان رأی ملت است.

سال ۸۸ از خیلی قبل‌تر از انتخابات می‌نوشتم که مشکل اصلاح‌طلب‌ها این است که منکر «مردم» هستند و معتقدند روشنفکرها بهتر می‌فهمند و اصلاً رأی «توده» باید یک چندم رأی «روشنفکر» باشد و فلان. سندش هم در سایت ملکوت موجود است. زور زدم که بفهمانم بابا «میزان رأی ملت است» یعنی توی روشنفکر باید مردم […]

معرفی کتاب: دکتر داتیس

وقتی کتاب کسی را دستت می‌گیری که به واسطه‌ی سالها خواندن وبلاگش (+)، تا حدودی شناخت پیدا کرده‌ای به او، خواندن‌ش هم شیرین می‌شود هم سنگین. «دکتر داتیس» یک رمان است. رمانی که شبیه بخش یک تجربه‌ی همشهری داستانِ کِش آمده است. البته ماهنامه حتماً دیپورتش می‌کرد چون زیادی اصطلاحات پزشکی دارد و همه‌فهم نیست. […]