مردمی که در آنیم …

۱. «اگر ریشه‌ مشروطیت آنقدر عمیق و قوی نیست و به هر طوفانی می‌لرزد برای این است که ما در راه مشروطه خون پاک بسیار ریختیم ولی نتوانستیم با ریختن خون‌های ناپاک درخت نهضت ملی را آبیاری کنیم.» جبهه آزادی/ارگان مرکزی حزب ایران/۲۱ فروردین ۱۳۳۲ ۲. «… وقتی رسیدم [بهادرخان] تازه در ظرف عرق را […]

ما هم افاضه بفرماییم!

آرزو پیامک فرستاده بود :«ملتی که فارسی صحبت کند، عربی دعا کند، انگلیسی نسخه بنویسد اما به هیچ زبانی فکر نکند عاقبتش همین می‌شود!/محمود دولت آبادی/» جواب دادم ما عاقبت به خیریم چون به ترکی فکر می‌کنیم. نمی‌دانم این سخن گهربار واقعاً از زبان دولت‌آبادی صادر شده است یا نه ولی جمله‌ی ضعیف و ناقصی […]

معرفی فیلم – گاو

دردم کمتر شده است و نیازی نیست ناپروکسن بخورم. می‌توانم تحمل کنم و فقط استخوان لگن‌م درد محسوسی دارد. مفاصل و عضلاتم خیلی نسبت به قبل نرم‌تر شده‌اند ولی هنوز کلیتِ اندام‌های تهتانی‌ام ضعف دارند. بنابراین خستگی هنوز بزرگترین معضل حیاتِ بنده است! دیشب بعد از اینکه کوکتل میوه بستنی دست‌پخت آقامون را خوردیم، نشستیم […]