معرفی کتاب ـ کیمیا خاتون

«کیمیا خاتون» را نمی‌دانم چند نفرتان خوانده است. از سال ۸۳ تا حالا نوزده بار تجدید چاپ شده است. نویسنده‌اش خانم سعیده قدس است. سعیده قدس (+) آدم مهمی است. این آدم مهم، دست گذاشته است روی یک سری آدم‌های خیلی خیلی خیلی مهم و پاک بی‌سیرت‌شان کرده است.  از روزی که به پیشنهاد امیر […]