تیک آبی مبارک

  از حامد اسماعیلیون و پریسا و ری‌را می‌خواستم بنویسم روزهای نخست ولی جلوی خودم را گرفتم و خوب گرفته بودم تا اینکه یکی از پست‌های فیسبوکش چنان تارهای روحم را نواخت که برایش پیام گذاشتم خصوصی و بلافاصله هم پشیمان شدم ولی دیر شده بود چون خواند و مرا با احساس پشیمانی و دلخوری […]

لبّ کلام

  نوشته است:«خیلی‌وقتها بی‌پولی و بی‌کسی و بی‌جایی دلیل نرفتن نیست. دلیلت می‌تونه هزینه ‌غیرقابل جبرانی باشه که  تا امروز خرج کردی، جوونی و زندگیی که دیگه بر نمی‌گرده.» (+)  

بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟*

   مرد یک‌روز گفته بود از حضورش خسته شده است، دلش رفتن می‌خواهد و گفته بود برود. دیده بودم که توی آن خانه کوچک ــ که همیشه آرزوی داشتنش را وقتی دخترها جمع می‌شدند ابراز کرده بود، که یک اتاق داشته باشد و یک آشپزخانه کوچک، سه طرفش فقط شیشه باشد و پنجره ــ مدتی بود […]

قد بلند و توپ رضاخان اسمشو نگین*

  ‍ ‍ آنچه می بینید ، ازمعدود دستخط های باقی مانده از رضاخان در دوران پیش از پادشاهی اوست. او این رقیمه را در دوران سرتیپی خویش نگاشته و گلایه‌های خود را از مخاطب مطرح کرده است. نکته این مسودّه این است که قزاق در این چند خط، نوزده فقره غلط املایی دارد! از […]