روضه نعل تازه

  «… این عکس یک نعل تازه از کوره به در آمده است که خودم از یک آهنگری سنتی در بازار اصفهان گرفته‌ام. نعل تازه چون بر سنگ و خاک ساییده نشده لبه‌های تیزتر و برنده‌تری دارد. اما نکته علمی آخر: طبق جستجوهای من از چند سایت سوارکاری و پرسیدن از رفقای آشنا با اسب، […]

روضه قاسم

تو قَد کشیده‌ای، یا که عمو کمان شده است؟ و یا دوباره علمدار نوجوان شده است بخند حضرتِ عباسِ سیزده ساله که خنده‌یِ تو برایِ حسین، جان شده است دلم برای حسن تنگ شد تو را دیدم کریم‌زاده کریم است، این همان شده است بگو علی و بگو مجتبی، بگو تکبیر بگو که نامِ تو […]

توبه کتاب‌نخوانی را شکستم

 کسانی که به انباشتن مال و ثروت‌اندوزی بپردازند با آتش «جحیم» عقوبت خواهند شد. البته قرآن دیدگاهی فاجعه‌آمیز و مصیبت‌بار و خشن از جهنم ارائه نمی‌کند. آیاتی که «جحیم» را توصیف می‌کنند، بیش از آنکه توام با خشونت باشند، غمناک و تأثرانگیزند. بعدها در سنت اسلامی واژه‌ها و مفاهیم آسمان (عرش)، دوزخ و روز قیامت […]

به خودم گرفتم :)

   هر که خواهد که دین وی به سلامت بود و تن و دل وی آسوده بود؛ گو از مردمان جدا باش که این زمانه وحشت است و خردمند آن است که تنهایی اختیار کند… و گفته‌اند که چون خدای خواهد که بنده‌ای را از ذلّ معصیت با عز‌ّ طاعت آرد؛ تنهایی بر وی آسان […]